Aanvragen    Word vriend

Herdenking van Wapenstilstandsdag in de Groene Kerk op 10 november

De Gemenebestlanden herdenken elk jaar op 11 november (Wapenstilstandsdag)
hun oorlogsslachtoffers sinds de Eerste Wereldoorlog. In Oegstgeest worden, onder auspiciën van het Oorlogsgravencomité Oegstgeest, de geallieerden herdacht die in de oorlogsjaren 1940-1945 in of nabij de gemeente zijn gevallen en op de begraafplaats bij het Groene Kerkje hun laatste rustplaats hebben gevonden.

De herdenking zal plaatsvinden op zaterdag 10 november 2018 en om 11.00 uur beginnen met een bijeenkomst in het Groene Kerkje.
In de kerk zal worden gesproken door Prof. dr. Herman Amersfoort, emeritus hoogleraar Militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Defensie Academie en oud-inwoner van Oegstgeest. 

De titel van zijn voordracht is Plaatsen van rouw en triomf

De voordracht handelt over de functie en de betekenis van militaire erevelden, zowel voor militairen als voor burgers. De burgersamenleving drukt met de militaire begraafplaatsen haar dankbaarheid uit jegens de gesneuvelden en geeft de nabestaanden een plek om naar toe te gaan. Voor de militairen zelf is de wetenschap dat zij, ook na een eventuele dood, niet uit de militaire broederschap vallen van grote betekenis.

Medewerking zal voorts worden verleend door het Kamerkoor Oegstgeest en The Red Rose of Lochbuie Pipes & Drums. De herdenking wordt gevolgd door een gezamenlijke bloemlegging bij de oorlogsgraven. Voor de bloemen wordt gezorgd door het Oorlogsgravencomité.

Een ieder wordt hierbij uitgenodigd om op zaterdag 10 november om 11.00 uur aanwezig te zijn in het Groene Kerkje, Haarlemmerstraatweg 6 Oegstgeest. Na afloop wordt een kopje koffie aangeboden in het naast de kerk gelegen Willibrords Erf.