Aanvragen    Word vriend

Beeldende Kunst in de openbare ruimte van Nieuw-Rhijngeest

Cultuurfonds Oegstgeest heeft, zoals al eerder bericht, de Bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn (BOAR) enthousiast gevonden voor het realiseren van beeldende kunst in de openbare ruimte van Nieuw-Rhijngeest.

Deze zomer is nu ook de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) in actie gekomen om de archeologische waarde van dit gebied blijvend zichtbaar te maken. Het gaat om het bewoonde deel en het bedrijventerrein waar het Bio Science Park wordt uitgebreid. Het Vastgoedbedrijf van de Universiteit Leiden heeft een positieve grondhouding na een eerste gesprek. Er zal nog heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat een en ander wordt gerealiseerd , maar de eerste stappen worden gezet. Er wordt aan gedacht om de archeologische vindplaatsen – van o.a. de inmiddels beroemde zilveren schaal van Oegstgeest – als leidraad te gebruiken voor mogelijke plekken waar de beeldende kunst kan komen. Dat zou je echt ‘site specific’ kunnen noemen, of wel ‘de geest van de plek’ (‘genius loci’). (Wordt vervolgd.)Lees verder