Aanvragen    Word vriend

Over Cultuurfonds Oegstgeest

Het Cultuurfonds Oegstgeest is ontstaan als een burgerinitiatief van een groep enthousiaste burgers uit Oegstgeest. Daarna werd dit in de vorm van een ANBI stichting ook daadwerkelijk een feit. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door vrijwilligers uit de Oegstgeester gemeenschap, allen met een warm hart voor kunst en cultuur. Het fonds is nadrukkelijk géén subsidieorgaan van de gemeente en is opgericht voor en door Oegstgeestenaren, met het doel kunst en cultuur en cultureel erfgoed in Oegstgeest te behouden en te stimuleren.

Beschermvrouwe

De stichting is opgericht op 10 oktober 2013 en is aangeboden aan de burgemeester van Oegstgeest, mevrouw Els Timmers-Van Klink, als afscheidscadeau bij haar vertrek als burgemeester van de gemeente Oegstgeest. Tijdens een feestelijke verrassingsbijeenkomst in Corpus Experience is Els Timmers-Van Klink gevraagd beschermvrouwe te worden van het Cultuurfonds. Zij heeft daarmee van harte ingestemd. Dit vanwege haar speciale band met kunst en cultuur, die zij ook toonde in de 15 jaar waarin zij werkzaam was als burgemeester van Oegstgeest. Haar afscheid in april 2014 vormt een markant moment in de Oegstgeester geschiedenis, ook in het licht van de mogelijk vervagende grenzen van de gemeente.

Intitiatiefnemers

De initiatiefnemers van het fonds komen uit brede geledingen van de Oegstgeester gemeenschap. Zij hebben als Stimuleringscomité de eerste aanzet gegeven voor het fonds. De leden van het Stimuleringscomité burgerinitiatieven hebben aan de wieg gestaan van het Cultuurfonds Oegstgeest.

 • Lucien Geelhoed (initiator Dorpslab)
 • Hans Ludo van Mierlo (oud-bankier, schrijver)
 • Joop Verdonk (Voorzitter Oranjevereniging Oegstgeest)
 • Henk Visser (oud voorzitter Platforn voor Ondernemers Oegstgeest)
 • Jops van der Steenhoven (oud-huisarts)
 • Jo Hermans (oud-hoogleraar Natuurkunde)
 • Inger van Zonneveld (organisatie van evenementen)

Comité van aanbeveling

Het Cultuurfonds Oegstgeest heeft een Comité van aanbeveling, dat het Cultuurfonds en haar activiteiten in het kader van kunst, cultuur en cultureel erfgoed graag wil aanbevelen.

Comité van Aanbeveling Cultuurfonds Oegstgeest:

 • Henri Remmers (Founder Corpus Experience)
 • Menno Smitsloo (Directeur/eigenaar Smitsloo Groep)

Sponsoren

Om het Cultuurfonds Oegstgeest een goede start te geven hebben onderstaande sponsoren een substantiële bijdrage gefourneerd.
Veel dank zijn wij daarom verschuldigd aan:

 • Henri Remmers (Founder Corpus Experience)
 • Rabobank Leiden - Katwijk - Oegstgeest